Aylıq Arxivlər: Dekabrİ

Şahdəniz-2

Cavab tapmaq çətindir, Azərbaycanın sərvəti bizə Tanrı tərəfindən verilən bəxşişdir ya bədbəxtlik?Bədbəxtlik deyirəm çünki, bu sərvətlərdən bizdən çox başqaları yararlanıb.Neft, qaz ehtiyyatları ilə bol olan bu torpaqda sərvətlərdən gələn gəlirin neçə faizi xalqa verilib bunu siz məndən yaxşı bilərsiz ( Həyata keçirilən layihələrdən sonra mən həyatımda heçbir dəyişiklik hiss etməmişəm )

1994-cü ildə əsrin müqaviləsi ( Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəməri müqaviləsi ) imzalandı.Çökmüş vəziyyətdə olan ölkə iqtisadiyyatı dirçələcək, yeni iş yerləri açılacaq, Azərbaycan xalqı da ağ günə çıxacaq fikirində olanlar var idi Oxumağa davam et