Aylıq Arxivlər: Aprelİ

Yalançı səmimilik.

imagesƏvvala onu deyim ki, biz təsir altındayıq.Şüurları paslanmış gənclikdən necə lazımıdrsa elə də istifadə edirlər.Göz görmək istədiyini görür, qulaq eşitmək istədiyini eşidir. Neçə ildi bu vəziyyət bizi daha da geriyə aparır. Kimdir bizi bu hala salan?! Bizim xalq qoyundurmu?! Oyanın ay millət!

Bizim xalqın bədəninə elə virus salıblar ki, bir türlü yaxa qurtara bilmir. Mən iqtidar haqqında yazmıyacam. Oxumağa davam et