Aylıq Arxivlər: Sentyabrİ

Vətəndaş və qanun

Dünyada doğulmuşların hamısı bərabərdir.Hamının eyni əzası, hamının əqli, iradəsi vardır.Demək, insan cəmiyyətdə olan münasibətindən aslı olmayaraq, öz əməlində heç kəsə tabe olmayan bir varlıqdır.Lakin insan, öz əməllərinə hədd qoyur, hər şeydə vahid iradəyə tabe olmağa razı olmur, özü kimsənin əmrlərinə tabe olur, bir sözlə, vətəndaş olur.O, öz arzularını hansı qəbahətə görə cilovlayır? Hakimiyyətə nə üçün tabe olur? Öz iradəsini acra etməkdə sərbəst ikən onun qarşısına nə üçün sədd çəkir?

Oxumağa davam et